HYVINVOINTI Yhteiskunnan palvelut vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, josta päättäjät ovat vastuussa. Ihmiset tekevät johtopäätöksiä yhteiskunnan päätöksenteon laadusta.

Päätöksiä punnitaan

Tavoitteita on mietitty ja ratkaistu vuodelle 2019 tarkoitetut valtiolliset äänestyskysymykset.  Tulokset, joita on pohdittu monissa yhteyksissä,  tunnemme hyvin. Voidaan kysyä, miten maamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä ja miltä sisäpolitiikan asiat näyttävät. Tämänhetkinen Euroopan unionin puheenjohtajuustehtävä  velvoittaa.  Kysymyksiä riittää. Miten toimitaan muun muassa virkanimitysasioissa?

Kun päätöksiä tehdään Euroopan unionin tasolla, demokratian arvosisältö on tärkeä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka edellyttää tietoa asioiden yhteyksistä ja merkityksestä. Sisäpolitiikassa vaikutetaan ihmisten eriarvoistumiskehitykseen estävästi. Talousongelmat aiheuttavat huolta. Voidaan kysyä, millaiset olisivat esimerkiksi Suomen voimavarat, jos lainaehdot alkaisivat muuttua.

Tiedotusvälineiden tehtävä on esittää osaamiseen liittyviä asioita monipuolisesti ja objektiivisesti.  Jos näin menetellään, havaitaan taitoeroja henkilöiden välillä. Pohdinnan jälkeisessä valintatilanteessa päädytään henkilöihin, joiden pätevyydestä ja taidosta on hyötyä tehtävien hoitamisessa.

Yhteiskunnan on turvattava kansalaisten asioita. Palvelujen laadusta tehdään johtopäätöksiä, muun muassa lähipalvelujen järjestämisestä. Julkisuudessa on esitetty kuntia koskevia rakennemuutoksia, joita koskevat päätökset ovat yhteydessä palveltavuuteen. Päätöksiä on testattu koetuissa vaaleissa.  Kansalaiset haluavat hyvää tiedottamista päätettävistä asioista, joiden laatua he arvioivat.  

Sosiaaliset vaatimukset, paineet ja arvostukset ovat taustalla, kun hyvinvointipalveluista päätetään. Ammattikoulut ovat olleet esillä, kun niiden kohdalla on suunniteltu muutoksia. On pohdittava tarkoin kysymystä,  miten sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelma-alueet saadaan kuntoon. Kaavaillut maakuntauudistusasiat ovat haasteellisia. Ratkaisujen hyvällä hoitamisella vaikutetaan hyvinvoinnin kehittämiseen.  

Perustuslain hengen toteutumisesta ja ongelma-alueista viestitään. Kysymysten vastaukset ovat yhteydessä arvoihin ja arvostuksiin. Ratkaisuissa on huolehdittava oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Päätökset edellyttävät asioiden tärkeysjärjestyksen selvittämistä. Kun pohditaan hallinnon laatua huolellisesti, silloin arvioidaan päätösten kohteena olevan palveluverkoston kokonaisuutta.

Palveluja järjestettäessä kysytään, millaisena koetaan ratkaisut. Erilaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin osallistuvat, yleensä aktiiviset henkilöt,   ovat saaneet toiminnassaan demokratian pelisääntöjen oppia ja tuntevat päätösten yhteyden hyvinvoinnin kehittämiseen ja turvallisuuteen. Tehdyt ratkaisut ovat heijastuneet kevään 2019 vaaleihin, joiden tuloksia on mietitty.  Nyt seurataan,  miten kokonaisvaltaisesti valitut toimijat esiintyvät.

 

Hyvää Eino Leinon, runon ja suven päivää.

 

Terveisin

 
YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
Suomen tietokirjailija
http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän veikkovilmi kuva
Veikko Vilmi

Arvoisat lukijat

Kiitokset, kun olette “löytäneet” kirjoitukseni laajasta verkkotarjonnasta. Kommentoinnit vievät “ajattelua” eteenpäin. Olen todennut monessa yhteydessä, että “kaikessa toiminnassa on kehitettävää”. Kommentoinnit, joita arvioidaan, luetaan mielellään. Ne kertovat, miten kirjoitus on otettu vastaan. Mikael Agricola on oppinut tuntemaan läheltä “Martti Lutherin opin sisällön”. Suomen kielen päivänä muistellaan Mikael Agricolaa: Uuden testamentin suomennos on huomattava kulttuuriteko.

Hyvää syksyn 2019 aikaa.

Terveisin

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

Toimituksen poiminnat